ODTÜ KKK Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı


Misyon

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programının misyonu, ilgili lisans programlarının mezunlarını yeni teknolojiler, gelişmekte olan araştırma alanları, endüstri ve toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak daha ileri düzeyde eğitmek ve belli bir alanda derinleşmelerini sağlamaktır.

Amaçlar

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programının başlıca amacı mezunlarına bilgi ve teknolojinin en güncel gelişmelerini de kapsayan bir eğitim vermek ve onlara günümüz teknoloji ve endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda belli bir alanda uzmanlık sağlamaktır. Lisansüstü dersler, öğrencilerin tez projelerinde ve mesleki kariyerlerinde karşılaşacakları birçok sorunu anlama ve çözme çabalarını kolaylaştıracak sağlam bir zemin oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler aldıkları derslerle alanlarında daha geniş bir bilgi sahibi olabilecekler, yaptıkları tez çalışması ile de belli bir alanda derinlemesine araştırma yapmayı öğreneceklerdir.

Müfredat

Yüksek lisans öğrencileri en az 7 ders (en az 21 kredi) almak zorundadır. Her öğrencinin ders programı, öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre belirlenmektedir:

 • Matematik koşulunu sağlamak üzere bir ders, şu dersler arasından seçilmektedir: MECH 521, MAT 583 ya da MAT 587 (veya bu derslerin eşdeğeri olan ME 521, ES 501, AEE 501, MATH 583 ya da MATH 587).
 • MECH 521 hariç olmak üzere, en az 4 ders, toplamda en az 12 kredi, MECH 5XX veya ME 5XX koduna sahip olmalıdır.
 • Program, aşağıda listelenen üç ders grubundan (yüksek lisans programına ilişkin program koordinatörünün onayına bağlı olarak) en fazla 2 ders içerebilir:
  • Diğer programlarda verilen lisansüstü dersleri,
  • Makina Mühendisliği Programı tarafından verilen lisans teknik seçmeli dersleri,
  • Diğer programların verdiği lisans teknik seçmeli dersleri.
 • Dersleri tamamlama süresi en fazla 4 dönemdir.
 • Ders yüküne ek olarak, yüksek lisans öğrencilerinden ayrıca:
  • Kredisiz MECH 590 Seminer (Thesis Seminar) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • Kredisiz MECH 599 Mühendislikte Araştırma Metotları ve Etik (Research Methods and Ethics in Engineering) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • Altıncı dönemleri bitmeden bir tezi başarıyla tamamlamaları, yazmaları ve savunmaları beklenir.

Programda öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Ders Zorunlu / Seçmeli Ders
Sıralanan Matematik derslerinden biri:
MECH 521 / ME 521 / ES 501 / AEE 501 / MAT 583 / MATH 583 / MAT 587 / MATH 587
Zorunlu Ders
MECH 500 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu Ders
MECH 590 Seminer Zorunlu Ders
MECH 599 Mühendislikte Araştırma Metotları ve Etik Zorunlu Ders
Diğer Dersler (6 adet) Seçmeli Ders

Araştırma Alanları

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayın ya da Araştırma sayfasını ziyaret edin.


Kabul Koşulları

Başvuruda sağlanması gereken koşullar ve sunulması gereken belgeler şunlardır:

 • Özgeçmiş
 • Resmi not dökümü
 • İngilizce dil yeterliliği: ODTÜ-İYS (ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı) en az 65 puan (veya bu puana eşdeğerliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan diğer yabancı dil sınavlarından belirlenen puanı almış olmak)
 • T.C. vatandaşı adaylar için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sayısal en az 70 puan
 • 2 adet referans mektubu
 • Niyet mektubu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s