ODTÜ KKK Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı


Mission / Misyon

ODTÜ KKK Bilgisayar Müh. Programından uyarlanmıştır:

The mission of the Master of Science Program of Mechanical Engineering at METU NCC is to further educate the graduates of mechanical engineering and related fields by enhancing their knowledge with the state-of-the-art research, theory and practice and by serving the community, society and industry with advances in mechanical engineering.

Goals / Amaçlar

ODTÜ Ankara Makina Müh. Bölümünden alıntıdır:

Mechanical Engineering Department seeks to provide high quality graduate education in the advanced technical and professional fields of Mechanical Engineering. The prime objective of the program is to educate graduates to acquire the state of the art knowledge in the different fields of Mechanical Engineering. This is to fulfill the growing need for well trained experts with breadth of vision of the technologically developing industry. Mechanical Engineering Department educates graduate students in Mechanical Engineering subjects which are relevant to the present and future requirements of the industry, with critical thinking capabilities which will benefit the student and the community. The graduate program is noteworthy in its emphasis both on technology development areas and/or practical applications. Graduate courses are designed to give a sound background which would ease the efforts of the students to understand, set-up and solve many problems which they would be confronting in their thesis projects and in their professional career. The Department expects high scholarship from its graduate students and not only tries to educate technically competent engineers but engineers with a sense of civic responsibility.

Degree Requirements and Curriculum / Müfredat

Yüksek lisans öğrencileri en az 7 ders (en az 21 kredi) almak zorundadır. Her öğrencinin ders programı, öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre belirlenmektedir:

 • Matematik koşulunu sağlamak üzere bir ders, şu dersler arasından seçilmektedir: MECH 521, MAT 583 ya da MAT 587 (veya bu derslerin eşdeğeri olan ME 521, ES 501, AEE 501, MATH 583 ya da MATH 587).
 • MECH 521 hariç olmak üzere, en az 4 ders, toplamda en az 12 kredi, MECH 5XX veya ME 5XX koduna sahip olmalıdır.
 • Program, aşağıda listelenen üç ders grubundan (yüksek lisans programına ilişkin program koordinatörünün onayına bağlı olarak) en fazla 2 ders içerebilir:
  • Diğer programlarda verilen lisansüstü dersleri,
  • Makina Mühendisliği Programı tarafından verilen lisans teknik seçmeli dersleri,
  • Diğer programların verdiği lisans teknik seçmeli dersleri.
 • Dersleri tamamlama süresi en fazla 4 dönemdir.
 • Ders yüküne ek olarak, yüksek lisans öğrencilerinden ayrıca:
  • Kredisiz MECH 590 Seminer (Thesis Seminar) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • Kredisiz MECH 599 Mühendislikte Araştırma Metotları ve Etik (Research Methods and Ethics in Engineering) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • Altıncı dönemleri bitmeden bir tezi başarıyla tamamlamaları, yazmaları ve savunmaları beklenir.

Programda öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Ders Zorunlu / Seçmeli Ders
Matematik Dersi: MECH 521 / ME 521 / ES 501 / AEE 501 / MAT 583 / MATH 583 / MAT 587 / MATH 587 Zorunlu Ders
MECH 500 Yüksek Lisans Tez Çalışması (M.S. Thesis) Zorunlu Ders
MECH 590 Seminer (Thesis Seminar) Zorunlu Ders
MECH 599 Mühendislikte Araştırma Metotları ve Etik (Research Methods and Ethics in Engineering) Zorunlu Ders
Diğer Dersler (6 adet) Seçmeli Ders

Research Interests / Araştırma Alanları

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayın ya da Araştırma sayfasını ziyaret edin.


Admission Criteria / Kabul Koşulları

Başvuruda sağlanması gereken koşullar ve sunulması gereken belgeler şunlardır:

 • Özgeçmiş
 • Resmi not dökümü
 • İngilizce dil yeterliliği: ODTÜ-İYS (ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı) en az 65 puan (veya bu puana eşdeğerliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan diğer yabancı dil sınavlarından belirlenen puanı almış olmak)
 • T. C. vatandaşı adaylar için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sayısal en az 70 puan
 • 2 adet referans mektubu
 • Niyet mektubu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s